ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

Vesti/Blog

Savetodavna nadležnost Evropskog suda za ljudska prava prema protokolu 16

Stupanjem na snagu Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda proširena je nadležnost Evropskog suda za ljudska prava. Proširenjem nadležnosti, Sud je ovlašćen da na…

Posted in Uncategorized | Коментари су искључени на Savetodavna nadležnost Evropskog suda za ljudska prava prema protokolu 16

Postupak ekstradicije

U ovom tekstu ćemo vam predstaviti osnovna pravila postupka ekstradicije u Srbiji. Ekstradicija je pravni proces vraćanja (izručenja) lica okrivljenog za krivično delo, ili za koje je dokazano da je…

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Коментари су искључени на Postupak ekstradicije

Obaveze poslodavca po novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti

Dana 20.04.2021. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ovaj zakona stupio je na snagu 01.06.2021. godine i sa sobom donosi određene novine kojima se uspostavljaju…

Posted in Uncategorized | Коментари су искључени на Obaveze poslodavca po novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova – nova zakonska rešenja

Najznačajnija izmena koju sa sobom donosi predlog Zakona o zaštiti potrošača upravo jeste uvođenje novog sistema vansudskog rešavanja potrošačkih sporova koji, između ostalog, propisuje obavezu trgovca da u takvom postupku…

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Коментари су искључени на Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova – nova zakonska rešenja

Reklamacija potrošača – nova zakonska rešenja

U proceduri pred Narodnom skupštinom Republike Srbije nalazi se predlog novog zakona o zaštiti potrošača. Mada se zakon predlaže kao nov, najveći deo odredbi novog zakona identičan je odredbama važećeg…

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Коментари су искључени на Reklamacija potrošača – nova zakonska rešenja

Stupio je na snagu protkol 15 uz Evropsku Konvenciju

Ovih dana (01.08.2021. godine) stupio je na snagu protokol broj 15 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ovim protokolom unose se izmene i dopune u tekstu…

Posted in Uncategorized | Коментари су искључени на Stupio je na snagu protkol 15 uz Evropsku Konvenciju

Pravo na prigovor savesti i vojna vežba

Sve češće organizovanje vojnih vežbi, a samim tim i pozivanje lica da se jave radi vojne vežbe nadležnom organu otvorilo je u javnosti pitanje odnosa prava na prigovor savesti i…

Posted in Uncategorized | Коментари су искључени на Pravo na prigovor savesti i vojna vežba

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju? Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od najčešćih naslednopravnih ugovora u advokatskoj praksi. Ovo je ugovor kojim se jedno lice (davalac izdržavanja) obavezuje da…

Posted in Family Law | Tagged , , , | Коментари су искључени на Ugovor o doživotnom izdržavanju

Sporazumni razvod braka

  Sve što treba da znate pre nego što se javite advokatu   Mršav dogovor bolji je od debele tužbe. Ova izreka tačna je i primenjiva u svakoj vrsti spora….

Posted in Family Law | Tagged , , , , , , | Коментари су искључени на Sporazumni razvod braka

Odlaganje krivičnog gonjenja – oportunitet

Šta je oportunitet? Odlaganje krivičnog gonjenja odnosno „oportunitet“ je jedan od načina na koji se može okončati krivični postupak u slučajevima manje ozbiljnih krivičnih dela.   Ko je nadležan? Naredbu…

Posted in Criminal Law | Tagged , , , , , | Коментари су искључени на Odlaganje krivičnog gonjenja – oportunitet