Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Porodično i Nasledno Pravo

Posebnu pažnju naš tim posvećuje materiji porodičnog prava, sa obzirom na mnoga specifična i osetljiva pitanja koja ova oblast sadrži, pokušavajući da na najbolji mogući način, kroz detaljnu analizu problema, pruži klijentima najbolje moguće rešenje. Osetljivost pitanja koja postoje u okviru grane porodičnog prava razlog je posebne pažnje koju naš tim posvećuje u rešavanju spornih pravnih pitanja i pružanja pravne zaštite u ovoj oblasti. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti podrazumevaju:

– Posebnu zaštitu majke i deteta

– Zaštita od nasilja u porodici

– Sporazumni razvod braka

– Podela bračne tekovine

Stručni tim Advokatske kancelarije Todorović pruža pravne savete i zastupanje klijenata u materiji naslednog prava, koja pre svega podrazumeva i:

– Zastupanje u ostavinskom postupku

– Sastavljanje testamenata

– Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju

– Sastavljanje ugovora o poklonu za slučaj smrti

– Sastavljanje ugovora o ustupanju  raspoedli imovine za života

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34