ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

PORODIČNO I NASLEDNO PRAVO

Posebnu pažnju naš tim posvećuje materiji porodičnog prava, sa obzirom na mnoga specifična i osetljiva pitanja koja ova oblast sadrži, pokušavajući da na najbolji mogući način, kroz detaljnu analizu problema, pruži klijentima najbolje moguće rešenje. Osetljivost pitanja koja postoje u okviru grane porodičnog prava razlog je posebne pažnje koju naš tim posvećuje u rešavanju spornih pravnih pitanja i pružanja pravne zaštite u ovoj oblasti. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti podrazumevaju:

  • Posebnu zaštitu majke i deteta
  • Zaštita od nasilja u porodici
  • Sporazumni razvod braka
  • Podela bračne tekovine

Stručni tim Advokatske kancelarije Todorović pruža pravne savete i zastupanje klijenata u materiji naslednog prava, koja pre svega podrazumeva i:

  • Zastupanje u ostavinskom postupku
  • Sastavljanje testamenata
  • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju
  • Sastavljanje ugovora o poklonu za slučaj smrti
  • Sastavljanje ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života