Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Poresko i Finansijsko Pravo

U okviru materije poreskog i finansijskog prava naš tim rešava niz problema sa kojima se naši klijenti susreću, posebno zastupanje pred poreskom upravom i davanje poreskih saveta poreskim obveznicima.

– Poresko savetovanje

– Zastupanje pred poreskim organima

– Pregovori i zaključenje sporazuma o odlaganju plaćanja poreskog duga

– Ostvarivanje prava na poreski kredit i refakciju poreza

Treba izdvojiti uslogu konsultovanja i zastupanja pred domaćim poreskim vlastima u primeni olakšica koje proizilaze iz međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kako bi se ostvarilo pravo poreskog obveznika da ne bude istovremeno oporezovan od strane  dve države, koje je Republika Srbija je zaključila sa Češkom, Austrijom, Bosnom i Hercegovinom, Holandijom, Belgijom, i mnogim drugim zemljama. Dvostruko oporezivanje nastaje u slučaju da dve poreske vlasti istog ranga polažu pravo na oporezivanje istog lica za isti poreski objekt u istom periodu. Naš tim stručnjaka, svojim znanjem i stručnošću, pruža upravo pravnu zaštitu i u ovakvoj eventualno nastaloj spornoj situaciji, kada se javi problem dvostrukog oporezivanja.

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34