ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

PORESKO I FINANSIJSKO PRAVO

U okviru materije poreskog i finansijskog prava naš tim rešava niz problema sa kojima se naši klijenti susreću, posebno zastupanje pred poreskom upravom i davanje poreskih saveta poreskim obveznicima.

  • Poresko savetovanje
  • Zastupanje pred poreskim organima
  • Pregovori i zaključenje sporazuma o odlaganju plaćanja poreskog duga
  • Ostvarivanje prava na poreski kredit i refakciju poreza

Treba izdvojiti uslogu konsultovanja i zastupanja pred domaćim poreskim vlastima u primeni olakšica koje proizilaze iz međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kako bi se ostvarilo pravo poreskog obveznika da ne bude istovremeno oporezovan od strane  dve države, koje je Republika Srbija zaključila sa Češkom, Austrijom, Bosnom i Hercegovinom, Holandijom, Belgijom, i mnogim drugim zemljama. Dvostruko oporezivanje nastaje u slučaju da dve poreske vlasti istog ranga polažu pravo na oporezivanje istog lica za isti poreski objekt u istom periodu. Naš tim stručnjaka, svojim znanjem i stručnošću, pruža upravo pravnu zaštitu i u ovakvoj eventualno nastaloj spornoj situaciji, kada se javi problem dvostrukog oporezivanja.