ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

KRIVIČNI POSTUPAK

Advokatski tim kancelarije Todorović poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti krivičnog prava nastalo iz postupaka pred sudovima svih nadeležnosti (Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu – “specijalni sud“  pred Sudom za ratne zločine, Apelacionim i Kasacionim sudom) koje prati poznavanje ove pravne materije. To pre svega obuhvata sve pravne radnje u predkrivičnom i krivičnom postupku koji se vodi protiv osumnjičenih pred svim sudovima i državnim organima, a naročito prisustvovanje saslušanjima, raspravama, sačinjavanje svih vrsta podnesaka, izjavljivanje žalbi i vanrednih pravnih lekova. U okviru ove oblasti usluge koje pružamo posebno se odnose na:

  • Preventivno savetovanje i odbrana u krivičnim postupcima
  • Pravne radnje u predkrivičnom i krivičnom postupku
  • Odbrana maloletnika u krivičnim postupcima
  • Zastupanje oštećenih lica, posebno zastupanje maloletnih oštećenih lica.
  • Naknada štete zbog neosnovanog pritvaranja