Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Krivični Postupak

Advokatski tim kancelarije Todorović poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti krivičnog prava nastalo iz postupaka pred sudovima svih nadeležnosti (Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu – “specijalni sud“  pred Sudom za ratne zločine, Apelacionim i Kasacionim sudom) koje prati poznavanje ove pravne materije. To pre svega obuhvata sve pravne radnje u predkrivičnom i krivičnom postupku koji se vodi protiv osumnjičenih pred svim sudovima i državnim organima, a naročito prisustvovanje saslušanjima, raspravama, sačinjavanje svih vrsta podnesaka, izjavljivanje žalbi i vanrednih pravnih lekova. U okviru ove oblasti usluge koje pružamo posebno se odnose na:

– Preventivno savetovanje i odbrana u krivičnim postupcima

– Pravne radnje u predkrivičnom i krivičnom postupku

– Odbrana maloletnika u krivičnim postupcima

– Zastupanje oštećenih lica, posebno zastupanje maloletnih oštećenih lica.

– Naknada štete zbog neosnovanog pritvaranja

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34