Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Ustavno Pravo

U okviru oblasti ustavnog prava naš tim stručnjaka pruža širok spektar usluga klijentima u cilju zaštite prava koja su om zajemčena ustavom. Usluge i pravni saveti se odnose na zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupku za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opštih pravnih akata, uključujući i podnošenje inicijative Ustavnom sudu.

Kao i zastupanje u postupku odlučivanja i saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34