ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

NAKNADA ŠTETE

Pitanje naknade štete je pitanje od posebnog značaja i može se javiti u  gotovo svim oblastima prava, a odnosi se pre svega na naknadu materijalne ili imovinske, ali i nematerijalne ili neimovinske štete. Sa obzirom na veliku važnost naknade štete, naš  tim pruža usluge savetovanja i zastupanja u postupku pregovaranja ali i u sporovima  o naknadi štete u slučaju lakih ili teških telesnih povreda, smrti ili oštećenja zdravlja, kao i u postupku naplate štete od osiguravajućih društava, štete prouzrokovane saobraćajnim nezgodama, naknada štete zbog zloupotrebe tuđeg poslovnog imena.

Naknadu za rad Advokata, prema utvrđenom Tarifniku Advokatske komore Vojvodine, klijenti mogu izvršiti plaćanjem za izvršene pravne usluge u procentualnom iznosu od ukupne vrednosti spora i to nakon završetka postupka ili plaćanjem unapred za svaku pravnu radnju ponaosob.