Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Naknada Štete

Pitanje naknade štete je pitanje od posebnog značaja i može se javiti u  gotovo svim oblastima prava, a odnosi se pre svega na naknadu materijalne ili imovinske, ali i nematerijalne ili neimovinske štete. Sa obzirom na veliku važnost naknade štete, naš  tim pruža usluge savetovanja i zastupanja u postupku pregovaranja ali i u sporovima  o naknadi štete u slučaju lakih ili teških telesnih povreda, smrti ili oštećenja zdravlja, kao i u postupku naplate štete od osiguravajućih društava, štete prouzrokovane saobraćajnim nezgodama, naknada štete zbog zloupotrebe tuđeg poslovnog imena.

Naknadu za rad Advokata, prema utvrđenom Tarifniku Advokatske komore Vojvodine, klijenti mogu izvršiti plaćanjem za izvršene pravne usluge u procentualnom iznosu od ukupne vrednosti spora i to nakon završetka postupka ili plaćanjem unapred za svaku pravnu radnju ponaosob.

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34