Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Dr Aleksandar Todorović

Profil Advokata

Dr Aleksandar Todorović rođen je u 1989. godine u Kikindi, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje.

Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2012. godine. Nakon završenih osnovnih studija, Aleksandar Todorović, završio je i master studije na istom fakultetu odbranivši master rad na temu: „Značajna povreda kao uslov dopuštenosti predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava“. Nakon završenih master studija, Aleksandar Todorović upisao je doktorske studije na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Doktorirao je 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom: „Načelo supsidijarnosti u praksi Evropskog suda za ljudska prava“. Učestvovao je na više međunarodnih konferencija i objavio je više naučnih radova kako u zemlji tako i inostranstvu i to prevashodno na temu ljudskih prava.

Advokat Aleksandar Todorović član je Komisije za analizu propisa EU u oblasti advokature pri Advokatskoj komori Vojvodine i predsednik komisije za praćenje prava zadržanih i pritvorenih lica pri advokatskoj komori Vojvodine.

Dr Aleksandar Todorović je glavni i odgovorni urednika Glasnika Advokatske Komore Vojvodine, jednog od najstarijih pravnih časopisa u Srbiji.

Aleksandar Todorović služi se engleskim jezikom.