Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Parnični Postupak

Advokatska kancelarija Todorović ima tim advokata za vođenje parničnih postupaka iz privrednog i građanskog prava, koji kroz detaljnu analizu problema svojih klijenata pružaju sveobuhvatno rešenje, ali i preventivno pravno savetovanje pre nastanka spornih situacija.

Usluge u sferi parničnog rešavanja sporova koje pružamo uključuju:

– Radne sporove

– Privredne sporove

– Svojinske sporove i sporove u vezi zaštite državine

– Naknade šteta

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34