ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

PARNIČNI POSTUPAK

Advokatska kancelarija Todorović ima tim advokata za vođenje parničnih postupaka iz privrednog i građanskog prava, koji kroz detaljnu analizu problema svojih klijenata pružaju sveobuhvatno rešenje, ali i preventivno pravno savetovanje pre nastanka spornih situacija.

Usluge u sferi parničnog rešavanja sporova koje pružamo uključuju:

  • Radne sporove
  • Privredne sporove
  • Svojinske sporove i sporove u vezi zaštite državine
  • Naknade šteta