ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

PRIVREDNO PRAVO

U okviru privrednog prava tim advokata kancelarije Todorović, imajući u vidu usku povezanost prava i privrede u uslovima globalizacije i primene savremenih tehnologija nudi vam širok spektar usluga koje se tiču:

  • Zastupanja pravnih lica
  • Statusne promene i promene pravne forme
  • Registracije osnivačkih akata i statuta
  • Izmene i usklađivanje osnivačkog akta i statuta
  • Pravne zaštite povodom probijanja pravne ličnosti
  • Zastupanje u postupku stečaja