Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Privredno Pravo

U okviru privrednog prava tim advokata kancelarije Todorović, imajući u vidu usku povezanost prava i privrede u uslovima globalizacije i primene savremenih tehnologija nudi vam širok spektar usluga koje se tiču:

– Zastupanja pravnih lica

– Statusne promene i promene pravne forme

– Registracije osnivačkih akata i statuta

– Izmene i usklađivanje osnivačkog akta i statuta

– Pravne zaštite povodom probijanja pravne ličnosti

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34