Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

O našem timu

Kolegijalnost u profesionalnom odnosu. Naša kancelarija uvek vodi računa o poštovanju pravila kolegijalnosti, ipak interesi kolegijalnosti ne mogu ići na uštrb interesa klijenata.

Klijent je uvek na prvom mestu.

Dragan Todorovic
Advokat
Kikinda

Dragan Todorović rođen je u 1960. godine u Kikindi, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Advokat Dragan Todorović diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1984. godine….

Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Novi Sad

Dr Aleksandar Todorović rođen je u 1989. godine u Kikindi, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2012. godine. Nakon završenih…

Vukašin Čolević
Pripravnik
Novi Sad

Vukašin Čolević rođen je 1994. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union…

Nikolina Francuski
Pripravnica
Kikinda

Nikolina Francuski rođena je 1995. godine u Kikindi. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Kikindi. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2022. godine, na opštom smeru…