Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Profesionalna saradnja.
Efikasna, pravovremena i stručna pravna pomoć.
Pažljivo prilagođena svakoj stranci.

Advokatska kancelarija Todorović

Law Office Todorović

Professional cooperation.
Efficient, timely and proffesional aid to interested parties.
Carefully suited to each party.

Usluge

Kontaktirajte našu kancelariju


  Naše poslednje Vesti

  Kako se zaštiti od nesavesnih potrošača – vodič za trgovce
  Advokatska kancelarija Todorović

  Kako se zaštiti od nesavesnih potrošača – vodič za trgovce

  Pravo osuđenih lica na posetu
  Advokatska kancelarija Todorović

  Pravo osuđenih lica na posetu

  Šta sve treba da znate o „novom“ Zakonu o arhivskoj građi
  Advokatska kancelarija Todorović

  Šta sve treba da znate o „novom“ Zakonu o arhivskoj građi

  Načelo supsidijarnosti i Evropski sud za ljudska prava

  Načelo supsidijarnosti i Evropski sud za ljudska prava

  Savetodavna nadležnost Evropskog suda za ljudska prava prema Protokolu 16

  Savetodavna nadležnost Evropskog suda za ljudska prava prema Protokolu 16

  Postupak ekstradicije
  Uncategorized

  Postupak ekstradicije

  Obaveze poslodavca po novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti
  Uncategorized

  Obaveze poslodavca po novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti

  Reklamacija potrošača – nova zakonska rešenja
  Uncategorized

  Reklamacija potrošača – nova zakonska rešenja

  Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova – nova zakonska rešenja
  Uncategorized

  Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova – nova zakonska rešenja

  Pravo na prigovor savesti i vojna vežba
  Uncategorized

  Pravo na prigovor savesti i vojna vežba

  Sporazumni razvod braka
  Porodično pravo

  Sporazumni razvod braka

  Ugovor o doživotnom izdržavanju
  Nasledno pravo

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  Odlaganje krivičnog gonjenja – Oportunitet
  Krivično pravo

  Odlaganje krivičnog gonjenja – Oportunitet

  Zašto je svojeručni testament najčešće najbolji izbor
  Nasledno pravo

  Zašto je svojeručni testament najčešće najbolji izbor

  Registracija objekata za prodaju hrane pri centralnom registru
  Uncategorized

  Registracija objekata za prodaju hrane pri centralnom registru

  Žalba na rešenje o zadržavanju kao nedelotvorni pravni lek
  Krivično pravo

  Žalba na rešenje o zadržavanju kao nedelotvorni pravni lek

  Vanredno stanje: istine i zablude -Kratak vodič za građane
  Uncategorized

  Vanredno stanje: istine i zablude -Kratak vodič za građane

  {"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}