Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Ugovori

Zasnivanje, pregovaranje, izmena i dopuna kao i prestanak  ugovornog  odnosa su takodje deo problematike, za koju tim Advokatske kancelarije Todorović, vođen iskustvom i interesima klijenata, nudi rešenje problema vodeći računa da klijentu ostvari najbolji mogući rezultat.

– Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

– Ugovor o poklonu

– Ugovor o zakupu

– Ugovor o radu

– Ugovor o delu

– Ugovor o spajanju i osnivanju

– Ugovori o građenju

– Ugovori u privredi, posebno odnosi osnivača u pogledu upravljanja udelom, istupanja, prenosa i dr.

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34