Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Nikolina Francuski

Profil Pripravnice

Nikolina Francuski rođena je 1995. godine u Kikindi. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Kikindi.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2022. godine, na opštom smeru osnovnih akademskih studija. Nikolina Francuski trenutno obavlja pripravnički staž u Advokatskoj kancelariji Todorović, radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja za polaganje pravosudnog ispita.

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.