Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Ljudska Prava

Ljudska i manjinska prava su pre svega zajemčena Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima, pa kao takva predstavljaju i posebno pitanje od velikog značaja kojem tim Advokatske kancelarije Todorović posvećuje posebnu pažnju. U okviru pitanja zaštite ljudskih prava posebno izdvajamo:

-Podnošenje ustavne žalbe i zastupanje u postupku po ustavnoj žalbi

-Podnošenje predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava

-Podnošenje predstavke pred Komitetom UN za ljudska prava

Ustavna žalba predstavlja posebno pravno sredstvo kojim se pokreće postupak pred Ustavnim sudom radi zaštite ljudskih ili manjinskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom.

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34