Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Usluge

Savetodavna nadleznost Evropskog suda za ljudska prava prema Protokolu 16
Ljudska Prava Ljudska i manjinska prava su pre svega zajemčena Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima, pa kao takva predstavljaju i posebno pitanje od velikog značaja kojem tim Advokatske kancelarije...
Naknada Stete 2
Naknada Štete Pitanje naknade štete je pitanje od posebnog značaja i može se javiti u  gotovo svim oblastima prava, a odnosi se pre svega na naknadu materijalne ili imovinske, ali...
Upravni Postupak 2
Upravni Postupak Pod upravnim postupkom podrazumevamo proceduralna pravna pravila koja se primenjuju u vezi sa donošenjem odluka državnih organa i organizacija koja vrše javna ovlašćenja u upravnim stvarima. Advokatski tim...
Parnicni Postupak 2
Parnični Postupak Advokatska kancelarija Todorović ima tim advokata za vođenje parničnih postupaka iz privrednog i građanskog prava, koji kroz detaljnu analizu problema svojih klijenata pružaju sveobuhvatno rešenje, ali i preventivno...
Privredno Pravo 2
Privredno Pravo U okviru privrednog prava tim advokata kancelarije Todorović, imajući u vidu usku povezanost prava i privrede u uslovima globalizacije i primene savremenih tehnologija nudi vam širok spektar usluga...
Ugovorno Pravo 2
Ugovori Zasnivanje, pregovaranje, izmena i dopuna kao i prestanak  ugovornog  odnosa su takodje deo problematike, za koju tim Advokatske kancelarije Todorović, vođen iskustvom i interesima klijenata, nudi rešenje problema vodeći...
Poresko i Finansijsko Pravo
Poresko i Finansijsko Pravo U okviru materije poreskog i finansijskog prava naš tim rešava niz problema sa kojima se naši klijenti susreću, posebno zastupanje pred poreskom upravom i davanje poreskih...
Postupak ekstradicije
Krivični Postupak Advokatski tim kancelarije Todorović poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti krivičnog prava nastalo iz postupaka pred sudovima svih nadeležnosti (Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu – “specijalni sud“  pred...
Ustavno Pravo 2
Ustavno Pravo U okviru oblasti ustavnog prava naš tim stručnjaka pruža širok spektar usluga klijentima u cilju zaštite prava koja su om zajemčena ustavom. Usluge i pravni saveti se odnose...
Porodicno i Nasledno Pravo 2
Porodično i Nasledno Pravo Posebnu pažnju naš tim posvećuje materiji porodičnog prava, sa obzirom na mnoga specifična i osetljiva pitanja koja ova oblast sadrži, pokušavajući da na najbolji mogući način,...