Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Vukašin Čolević

Profil Pripravnika

Vukašin Čolević rođen je 1994. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje.

Diplomirao je na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union u Novom Sadu 2020. godine. Nakon završenih osnovnih studija, završio je i master studije na istom fakultetu odbranivši master rad na temu: „Obavezna vakcinacija“.

Vukašin Čolević trenutno obavlja pripravnički staž u Advokatskoj kancelariji Todorović, radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja za polaganje pravosudnog ispita.

Služi se engleskim jezikom.