Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Dragan Todorović

Profil Advokata

Dragan Todorović rođen je u 1960. godine u Kikindi, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje.

Advokat Dragan Todorović diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1984. godine. Pravosudni ispit položio je 1994. godine. Po diplomiranju zaposlio se i 17 godina obavljao različite funkcije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Bio je član više radnih grupa za prekograničnu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova. Kao advokat, sa uspehom je nastupao pred svim nacionalnim sudskim instancama.

Advokat Dragan Todorović prevashodno se bavi krivičnim i privrednim pravom, sa posebnim akcentom na spoj te dve grane prava, u oblasti privrednog kriminaliteta.

Advokat Dragan Todorović član je komisije za praćenje prava zadržanih i pritvorenih lica pri Advokatskoj komori Vojvodine.