ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

Savetodavna nadležnost Evropskog suda za ljudska prava prema protokolu 16

Published in Uncategorized

Stupanjem na snagu Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda proširena je nadležnost Evropskog suda za ljudska prava. Proširenjem nadležnosti, Sud je ovlašćen da na…

Read More

Postupak ekstradicije

Published in Uncategorized

U ovom tekstu ćemo vam predstaviti osnovna pravila postupka ekstradicije u Srbiji. Ekstradicija je pravni proces vraćanja (izručenja) lica okrivljenog za krivično delo, ili za koje je dokazano da je…

Read More

Obaveze poslodavca po novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti

Published in Uncategorized

Dana 20.04.2021. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ovaj zakona stupio je na snagu 01.06.2021. godine i sa sobom donosi određene novine kojima se uspostavljaju…

Read More

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova – nova zakonska rešenja

Published in Uncategorized

Najznačajnija izmena koju sa sobom donosi predlog Zakona o zaštiti potrošača upravo jeste uvođenje novog sistema vansudskog rešavanja potrošačkih sporova koji, između ostalog, propisuje obavezu trgovca da u takvom postupku…

Read More

Reklamacija potrošača – nova zakonska rešenja

Published in Uncategorized

U proceduri pred Narodnom skupštinom Republike Srbije nalazi se predlog novog zakona o zaštiti potrošača. Mada se zakon predlaže kao nov, najveći deo odredbi novog zakona identičan je odredbama važećeg…

Read More

Stupio je na snagu protkol 15 uz Evropsku Konvenciju

Published in Uncategorized

Ovih dana (01.08.2021. godine) stupio je na snagu protokol broj 15 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ovim protokolom unose se izmene i dopune u tekstu…

Read More

Pravo na prigovor savesti i vojna vežba

Published in Uncategorized

Sve češće organizovanje vojnih vežbi, a samim tim i pozivanje lica da se jave radi vojne vežbe nadležnom organu otvorilo je u javnosti pitanje odnosa prava na prigovor savesti i…

Read More

Zašto je svojeručni testament najčešće najbolji izbor

Published in Family Law, Uncategorized

Danas se testament smatra najčešćim načinom raspolaganja u slučaju smrti. Testament, odnosno zaveštanje, je jednostrani pravni akt kojim ostavilac (zaveštalac) raspolaže svojom imovinom i koji proizvodi posledice nakon njegove smrti….

Read More

Žalba na rešenje o zadržavanju kao nedelotvorni pravni lek

Published in Criminal Law, Uncategorized
ŽALBA NA REŠENJE O ZADRŽAVANJU KAO NEDELOTVORNI PRAVNI LEK Pravo na slobodu jedno je od osnovnih ljudskih prava, garantovano čl. 27. Ustava Republike Srbije i brojnim međunarodnim aktima, među kojima...
Read More

Vanredno stanje: istine i zablude – Kratak vodič za građane

Published in Uncategorized

Opšti okvir: Juče (15.03.2020. godine) u našoj republici proglašeno je vanredno stanje. Vanredno stanje u republici proglašeno je međutim na „vanredni“ način. Članom 200 Ustava predviđeno je da odluku o…

Read More