ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

Dragan Todorović

Published in

Advokat Dragan Todorović diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1984. godine. Pravosudni ispit položio je 1994. godine. Po diplomiranju zaposlio se i 17 godina obavljao različite funkcije u…

Read More

Dr Aleksandar Todorović

Published in

Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2012. godine. Nakon završenih osnovnih studija, Aleksandar Todorović, završio je i master studije na istom fakultetu odbranivši…

Read More

Milana Novaković

Published in

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2012. godine, na opštem smeru osnovnih akademskih studija. Nakon diplomiranja, advokatsko pripravničku vežbu u periodu od…

Read More

Daša Komnenić

Published in

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2020. godine, na opštem smeru osnovnih akademskih studija. Daša Komnenić trenutno obavlja pripravnički staž u Advokatskoj kancelariji Todorović…

Read More

Katarina Nikolić

Published in

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2020. godine, na opštom smeru osnovnih akademskih studija. Katarina Nikolić trenutno obavlja pripravnički staž u Advokatskoj kancelariji Todorović…

Read More