ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

Odlaganje krivičnog gonjenja – oportunitet

Published in Criminal Law

Šta je oportunitet? Odlaganje krivičnog gonjenja odnosno „oportunitet“ je jedan od načina na koji se može okončati krivični postupak u slučajevima manje ozbiljnih krivičnih dela.   Ko je nadležan? Naredbu…

Read More

Žalba na rešenje o zadržavanju kao nedelotvorni pravni lek

Published in Criminal Law, Uncategorized
ŽALBA NA REŠENJE O ZADRŽAVANJU KAO NEDELOTVORNI PRAVNI LEK Pravo na slobodu jedno je od osnovnih ljudskih prava, garantovano čl. 27. Ustava Republike Srbije i brojnim međunarodnim aktima, među kojima...
Read More