ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

Savetodavna nadležnost Evropskog suda za ljudska prava prema protokolu 16

Published in Uncategorized

Stupanjem na snagu Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda proširena je nadležnost Evropskog suda za ljudska prava. Proširenjem nadležnosti, Sud je ovlašćen da na…

Read More

Postupak ekstradicije

Published in Uncategorized

U ovom tekstu ćemo vam predstaviti osnovna pravila postupka ekstradicije u Srbiji. Ekstradicija je pravni proces vraćanja (izručenja) lica okrivljenog za krivično delo, ili za koje je dokazano da je…

Read More

Obaveze poslodavca po novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti

Published in Uncategorized

Dana 20.04.2021. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ovaj zakona stupio je na snagu 01.06.2021. godine i sa sobom donosi određene novine kojima se uspostavljaju…

Read More

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova – nova zakonska rešenja

Published in Uncategorized

Najznačajnija izmena koju sa sobom donosi predlog Zakona o zaštiti potrošača upravo jeste uvođenje novog sistema vansudskog rešavanja potrošačkih sporova koji, između ostalog, propisuje obavezu trgovca da u takvom postupku…

Read More

Reklamacija potrošača – nova zakonska rešenja

Published in Uncategorized

U proceduri pred Narodnom skupštinom Republike Srbije nalazi se predlog novog zakona o zaštiti potrošača. Mada se zakon predlaže kao nov, najveći deo odredbi novog zakona identičan je odredbama važećeg…

Read More

Stupio je na snagu protkol 15 uz Evropsku Konvenciju

Published in Uncategorized

Ovih dana (01.08.2021. godine) stupio je na snagu protokol broj 15 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ovim protokolom unose se izmene i dopune u tekstu…

Read More

Pravo na prigovor savesti i vojna vežba

Published in Uncategorized

Sve češće organizovanje vojnih vežbi, a samim tim i pozivanje lica da se jave radi vojne vežbe nadležnom organu otvorilo je u javnosti pitanje odnosa prava na prigovor savesti i…

Read More

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Published in Family Law

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju? Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od najčešćih naslednopravnih ugovora u advokatskoj praksi. Ovo je ugovor kojim se jedno lice (davalac izdržavanja) obavezuje da…

Read More

Sporazumni razvod braka

Published in Family Law

  Sve što treba da znate pre nego što se javite advokatu   Mršav dogovor bolji je od debele tužbe. Ova izreka tačna je i primenjiva u svakoj vrsti spora….

Read More