ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

Postupak ekstradicije

Published in Uncategorized

U ovom tekstu ćemo vam predstaviti osnovna pravila postupka ekstradicije u Srbiji. Ekstradicija je pravni proces vraćanja (izručenja) lica okrivljenog za krivično delo, ili za koje je dokazano da je…

Read More

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Published in Family Law

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju? Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od najčešćih naslednopravnih ugovora u advokatskoj praksi. Ovo je ugovor kojim se jedno lice (davalac izdržavanja) obavezuje da…

Read More

Sporazumni razvod braka

Published in Family Law

  Sve što treba da znate pre nego što se javite advokatu   Mršav dogovor bolji je od debele tužbe. Ova izreka tačna je i primenjiva u svakoj vrsti spora….

Read More

Odlaganje krivičnog gonjenja – oportunitet

Published in Criminal Law

Šta je oportunitet? Odlaganje krivičnog gonjenja odnosno „oportunitet“ je jedan od načina na koji se može okončati krivični postupak u slučajevima manje ozbiljnih krivičnih dela.   Ko je nadležan? Naredbu…

Read More

Zašto je svojeručni testament najčešće najbolji izbor

Published in Family Law, Uncategorized

Danas se testament smatra najčešćim načinom raspolaganja u slučaju smrti. Testament, odnosno zaveštanje, je jednostrani pravni akt kojim ostavilac (zaveštalac) raspolaže svojom imovinom i koji proizvodi posledice nakon njegove smrti….

Read More

Registracija objekata za prodaju hrane pri centralnom registru

U proteklih nekoliko dana javilo nam se više klijenata sa pitanjem koje su zakonske obaveze u vezi sa Centralnim registrom objekata koje vodi Ministarstvo poljoprivrede. Iz navedenih razloga, predstavljamo vam...
Read More

Žalba na rešenje o zadržavanju kao nedelotvorni pravni lek

Published in Criminal Law, Uncategorized
ŽALBA NA REŠENJE O ZADRŽAVANJU KAO NEDELOTVORNI PRAVNI LEK Pravo na slobodu jedno je od osnovnih ljudskih prava, garantovano čl. 27. Ustava Republike Srbije i brojnim međunarodnim aktima, među kojima...
Read More