Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Milana Novaković

Profil Advokata

Milana Novaković rođena je u 1987. godine u Kikindi, gde je završila osnovno i srednje obrazovanje.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2012. godine, na opštem smeru osnovnih akademskih studija. Nakon diplomiranja, advokatsko pripravničku vežbu u periodu od 2013. do 2015. godine obavila je kod advokata Dragana Todorovića iz Kikinde. U imenik advokata Advokatske komore Vojvodine upisala se 2017. godine i od tada radi kao advokat u Advokatskoj kancelariji Todorović.

Njene oblasti interesovanja su  radno pravo i porodično pravo.

Služi se engleskim jezikom.