ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

Katarina Nikolić rođena je 1995. godine u Boru. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Kikindi.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2020. godine, na opštom smeru osnovnih akademskih studija. Katarina Nikolić trenutno obavlja pripravnički staž u Advokatskoj kancelariji Todorović, radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja za polaganje pravosudnog ispita.

Njena oblast interesovanja je krivično pravo.

Služi se engleskim jezikom.