Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Katarina Nikolić

Profil Pripravnice

Katarina Nikolić rođena je 1995. godine u Boru. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Kikindi.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2020. godine, na opštem smeru osnovnih akademskih studija. Katarina Nikolić trenutno obavlja pripravnički staž u Advokatskoj kancelariji Todorović, radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja za polaganje pravosudnog ispita.

Njena oblast interesovanja je krivično pravo.

Služi se engleskim jezikom.